Rượu lễ

Rượu vang Mỹ

Simicabernet

Xuất xứ: Rượu Mỹ
Dung tích (ml): 750
- Loại này khác hẳn với loại rượu thường cũng của các nhà sản xuất vừa kể nhưng giá chỉ từ $6 trở xuống. Rượu vang Mỹ trên trường quốc tế Trước thập niên 1970, những [ … ]