Rượu lễ

Rượu lễ

PortDung tích: 750ml

Độ cồn: 18%

Xuất xứ: Mỹ

 

CribariDung tích: 750ml

Độ cồn: 18%
Xuất xứ: Mỹ

 

AngelicaDung tích:750ml

Độ cồn: 18%
Xuất xứ: Mỹ

 

Vino Demisa Superior 15Dung tích:750ml

Độ cồn: 15%

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

Vino Demisa Superior 18Dung tích: 750ml

Độ cồn: 18%
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

Dry SacramentalDung tích: 750ml

Độ cồn: 18%
Xuất xứ:Úc

 

Sweet Red Sacramental


Dung tích: 750ml

Độ cồn: 18%
Xuất xứ:Úc