Rượu lễ

Rượu Champagne

Pierlant Demi-Sec

DUNG TÍCH     0.75 L     
NỒNG ĐỘ     11.5 %     
QUY CÁCH (chai/thùng)     6.0     

 

Champagne Nga đỏ

DUNG TÍCH (cl)H     0.75
NỒNG ĐỘ (%vol)     11
QUY CÁCH (chai/thùng )     6.0
XUẤT XỨ     ( Hungary )
THÀNH PHẦN RƯỢU     [ … ]

 

Claudius Caesar Extra Dry

DUNG TÍCH     0.75 L
NỒNG ĐỘ     12 %
QUY CÁCH (chai/thùng)     6.0
XUẤT XỨ     ( Hungary )
THÀNH PHẦN RƯỢU     [ … ]

 

Champagne Nga trắng

DUNG TÍCH (cl)     0.75 L
NỒNG ĐỘ (%vol)     11.5 %
QUY CÁCH (chai/thùng)     6.0
XUẤT XỨ     ( Hungary )
THÀNH PHẦN RƯỢU     [ … ]